RAGNAR
CORPORATION

We Make CyberSec Intelligence Possible

Who We Are ?

Ragnar Corporation เป็น...

บริษัทที่ก่อตั้งมาในรูปแบบของ Start up เพื่อก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเก่าเราทำงานทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber-Attacks) และ สร้างการป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา

เรามีบริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล, การออกแบบระบบการติดตั้งการดำเนินงาน, การบริหารโครงการรวมถึงการให้บริการหลังการขาย, การสนับสนุนการฝึกอบรม และการบริหารสำหรับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

What We Do

Ragnar Corporation เราทำอะไร ?

เราสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน Cyber Security จากความร่วมมือและการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร เราตื่นเช้ามาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับคน IT โดยรับฟังความคิดเห็น และเข้าใจความต้องการพวกเขา เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดออกมาสู่ตลาด

เราคำนึงถึงการเติบโตของบุคลากรภายในองค์กรไปพร้อม ๆ  กับความก้าวหน้าของบริษัท โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคคลเพื่อทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยการนำ Framework ที่มีประสิทธิภาพ เช่น OKRs ที่ทำให้คนในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดไอเดียใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Product ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย

Our Ecosystem

เราใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาของบุคคลากรทั้งองค์กร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาระบบ Cybersecurity ที่ครบครัน

PS

บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้องค์กรเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO27001, GDPR, PDPA, Thai Cyber Law และอื่นๆ
พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำเร็จได้จริง

See More

Professional Cybersec Service

Dmarco

Cybersecurity Awareness สร้างความตระหนักรู้แกพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้ปลอดภัย เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันต่อภัยคุกคามไซเบอร์ผ่านกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ เช่น Animation, Infographic, Interactive Game, Phishing Simulation และ e-learning พร้อมการวัดผลความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในองค์กร

See More

Security Awareness platform

iLog.ai

ระบบเก็บข้อมูลจราจร Log บน Cloud ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ทำให้สามารถติดตั้งระบบเองได้เพียงไม่กี่นาทีโดยมีแนวคิดผลิตภัณฑ์ว่าจะต้อง 
รวดเร็ว – ปลอดภัย – ใช้งานง่าย ทำให้การเก็บ Log ปฎิบัติเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย มี Data Visualization ที่ปรับแต่ง Dashboard ได้ตามความต้องการ ใช้งานแบบ Full-Text Searchมีเสถียรภาพสูงกว่าระบบแบบเดิมๆ

See More

CyberSecurity platform

SSA

are used to plan, design, build, and integrate a securitynetwork infrastructure that increases productivity and helps to achieve strategic information security goals. Emphasis is placed on new technology integration, future performance, security, flexibility, manageability and scalability, while paying attention to cost as well

See More

Security Solution Architecture

V-INSIGHT

Virtual Cyber Security Operation Center (V-INSIGHT) เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการแสดงความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของท่าทางการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของคุณ Virtual SOC ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะทางที่ให้การตรวจสอบตรวจจับวิเคราะห์และตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเชิงรุก

See More

Virtual Cybersecurity Operation Center

Rcademy

ศูนย์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ แล้วมีความสามารถทางด้านการสอนเป็นเลิศ มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการอัปเดทตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทางด้านความสามารถส่วนบุคคล และ Framework สำหรับองค์กรณ์ ที่ต้องการเป็น Corporation

See More

Ragnar Academy

Our Potential

DATA

เพราะเราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะหัวใจขององค์กรณ์ คือ DATA

PEOPLE

เรามีศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สำหรับคนไอทีที่เป็นไปตามแนวโน้มความปลอดภัยทางไซเบอร์และรับความรู้ใหม่

Process

เราเติบโตจากการเป็น Start up และเรายังคงดำเนินต่อไปในฐานะ Start up อีกทั้งกำลังพัฒนาระบบ Automation Process เพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TECHNOLOGY

เรานำเสนอนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังนั้นเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ที่สามารถช่วยให้คนไอทีมีชีวิตที่ดีขึ้น

Career

เราเป็น Start Up High Trust Culture วัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงความมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุก ๆ ส่วน
จึงทำให้เราสามารถดึงศักยภาพที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงออกมาได้

เพราะเราทุกคนเป็นได้มากกว่าที่คิด

Start Career